Shopping Cart

Nyheter

Med skolmöbler av innovativ design som främjar pedagogik och välmående, hoppas vi kunna inspirera dig och ge dig värdefull kännedom om våra nya produkter relaterade till skola och förskola.

Mer information
Sortera efter

Möbler för skolans alla miljöer

Modern inredning som främjar pedagogik. Skolan och förskolan är den plats förutom hemmet där barnen spenderar mest tid. Miljön barn vistas i påverkar deras inlärning, så det är därför extra viktigt för oss att erbjuda ett utbud av produkter som möjliggör en skolmiljö som reflekterar barnens behov. Vi jobbar aktivt för att våra produkter ska certifieras enligt Svanen, Möbelfakta och uppfylla kraven för en Giftfri förskola.