Shopping Cart
Råvaru- och transporttillägg
Kontorsmöbler
2021-12-17

Under 2021 införde vi ett råvarutillägg på stål på grund av skenande stålpriser som till stor del berodde på Covid-19 situationen. Vår förhoppning var att när vi släppte vår nya prislista för 2022 så skulle vi kunna ta bort råvarutillägget.

Men, istället ser vi negativa konsekvenser för världsmarknaden i spåren av Rysslands invasion av Ukraina. Det vi ser nu är att det är så mycket mer än bara stål som skenar vilket vi i korta drag redogör för nedan:

 • Stålpriserna har gått upp med 54% i Norra Europa sedan årsskiftet. 
 • Två stora stålverk i Ukraina bombades, vilket gör att stålpriserna rusar på grund av begränsad tillgång och stor efterfrågan på marknaden.
 • Höga spotpriser.
 • Låg tillgänglighet på såväl standard- som avvikande dimensioner kräver stora inköp och stora åtaganden av oss, vilket innebär hög risk. 
 • BE Group och andra grossister har justerat sina priser tre gånger under mars månad. Just nu pågår hamstring av materiel och till stor del en spekulativ marknad.
 • Stor del av spån, faner och massivträ kommer ursprungligen från Ryssland, Belarus och Ukraina. Detta gör att tillgången på materiel nu är begränsad och efterfrågan därmed hög. 
 • Lim för sammanfogning av spånskivor är en bristvara just nu.
 • Plywood har dagspris vilket gör att offerter har kort giltighetstid och priser inte kan garanteras längre än maximalt 6 veckor.
 • Ukraina var en av de största producenterna av massiv ek och ekfaner, vilket gjort att priserna skjutit i höjden på det material som finns tillgängligt.
 • Flera producenter planerar att utlysa Force Majeure på grund av rådande situation.
 • Ökade priser på transportpallar och emballage motsvarande 30-40%.
 • Priserna på plast följer oljepriset vilket gör att såväl produkter som emballage blir dyrare.

Detta medför att vi kommer behöva införa följande råvarutillägg på nettopriserna på våra produkter från och med den 8 april 2022:

 • 12% på skåp och förvaring i stål (ex klädskåp, stålskåp & förvaringsskåp)
 • 12% på industriprodukter (ex arbetsbänkar, hyllor & packbord)
 • 10% på skolmöbler (ex stolar, bord & förvaring)
 • 10% på kontorsmöbler (ex kontorsstolar, skrivbord & loungemöbler)

Utöver detta kommer vi även, till följd av bland annat ökade bränslekostnader, behöva införa ett transporttillägg motsvarande 1% av det totala ordervärdet.

Vi kommer även att justera ner giltighetstiden på våra offerter till 14 dagar tills dess att vår omvärld har stabiliserat sig.

Gäller tillsvidare
Vi hoppas att ni har överseende och förståelse för denna extraordinära insats som vi måste göra. Initialt gäller dessa förändringar tills vidare och vid förändringar kommer ny information att sändas ut. Nu önskar vi innerligt att konflikten och allt lidande i Ukraina snabbt får ett avslut.

Vänligen,
Tobias Blom
CCO, Sono Brands