spegel

3-delad spegel med ram av bok eller björk, 4 mm säkerhetsfolierat spegelglas.