spegel

Spegel med ram av bok eller björk, 4 mm säkerhetsfolierat spegelglas.