Shopping Cart
Ljuddämpande dörr Akustik
Omklädning
2022-02-15

Ljuddämpande dörr Akustik

Med skolans ljudmiljö i fokus presenterar vi skåpdörren Akustik. Ljudabsorberande, miljömedveten och prisvärd – tre viktiga egenskaper i en enda konstruktion.

Den vanligaste ljudabsorberingsformen i skolor är absorbenter i tak. Vår nyaste skåpsdörr Akustik fungerar dels som ett komplement till redan installerade takabsorbenter, men också som ensam ljuddämpare i lokaler där det inte är möjligt att montera i tak. En stor fördel är att dörrarna sitter på rätt höjdnivå för att på ett effektfullt sätt fånga upp buller från människor som rör sig i korridorerna.

Dörr Akustik är utformad med skolmiljöer i åtanke. Konstruktionen, som består av metall och textil,
är utformad för att absorbera och dämpa kraftiga ljudvågor som lätt uppstår i lokaler där tak, golv och väggar består av hårda material och få textilier. Genom att ha designat skåpdörren med asymmetriskt placerade hål på fram- och baksida stoppas ljudvågens framfart. Mellan fram- och baksida finns en 15 mm tjock textilskiva som absorberar ljudvågen och som gör att ljudnivån sänks väsentligt.

Genom att välja Akustik blir det billigare att inreda nya lokaler, och möjligt att rusta upp äldre – stommen från gamla skåp kan återanvändas och enbart dörren byts ut till Akustik. På så sätt främjas både ekonomin och det cirkulära möbelflödet.

  1. Färgvariationenen på textilskivan som syns genom hålen i dörrens fram- och baksida ger skåpdörren en levande känsla.
  2. För att uppnå bästa effekt är hålen utformade med avlånga hål på framsida av dörren och med runda på dörrens insida.
  3. Dörr Akustik har en konstruktion av special-profilerat stål. Dörren är infälld i karmen och har dolda gångjärn. Dörren är försedd med dörrstopp samt invändig förstärkningsplåt runt låshålet. Dörr samt dörrstopp pulverlackeras i samma färg på båda sidor.


Testad i laboratoriemiljö
Dörrens ljudabsorptionsförmåga är uppmätt och testad i laboratoriemiljö enligt ISO 354:2003 och dess ljudabsorptionsklass enligt ISO 11654:1997. För att kunna säkerställa skåpdörrens kvalitét och funktion har ett traditionellt skolskåp genomgått samma prövningar och resultatet verifierar att konstruktionen med asymmetriska hål och textilskiva fungerar som tänkt. Graferna visar hur effektivt dörr Akustik absorberar och dämpar ljud.


Buller i skolmiljö
I korta drag kan buller beskrivas som oönskat ljud som stör såväl människors tillvaro som koncentrationsförmåga. I skolan är buller och höga ljudnivåer ett utbrett miljöproblem, som påverkar både elever och lärare. Ofta kommer bullret från eleverna själva, och en ond cirkel uppstår när eleverna försöker överrösta det allmänna bullret, som då stegras ytterligare. När detta händer riskerar de som befinner sig i den bullriga miljön att drabbas av en rad oönskade effekter.

På elevhälsoportalen kan man läsa om hur buller inverkar på elevers välbefinnande. De skriver bland annat detta (se bild av diagram): 

  • Buller i klassrumsmiljö är oftast inte så högt att det är direkt hörselskadande, men det kan ge upphov till hörselproblem såsom ljudkänslighet och öronsusningar.
  • Det kan dessutom orsaka många andra besvär, t.ex. allmän störning, trötthet, huvudvärk och stress.
  • Bullret leder också till en sämre taluppfattning, nedsatt koncentration och minskad motivation.
  • Därtill stör bullret elevernas tankeprocesser och påverkar deras möjlighet att minnas vad de lärt sig, något som kan leda till försämrad inlärning och prestation.
  • Hur mycket bullret påverkar eleverna är dock individuellt och beror bland annat på bullrets egenskaper, såsom styrka och varaktighet, och i vilken situation det uppträder.
  • Även rummets utformning spelar stor roll för hur mycket eleverna påverkas.

 

Återvunna petflaskor och textilspill

Textilskivan i Akustik består av återvunnet material och är 15 mm tjock. En del är polyesterfiber som framställs av återvunna petflaskor. Resten består av textilspill från klädtillverkning och industrier, vilket gör att skivan, som oftast har en grå nyans, kan bli melerad. Färgvariationen som syns genom hålen i dörrens fram- och baksida ger skåp-dörren en levande känsla. För själva ståldörren finns det en mängd färger att välja mellan i vårt standardsortiment men om du är ute efter en specifik färg finns även möjlighet att välja valfri RAL-färg.