Reklamation

Vi vill att alla våra kunder ska vara nöjda och arbetar aktivt med att snabbt och smidigt åtgärda eventuella reklamationer. För att du ska få hjälp så snabbt som möjligt ber vi dig reklamera din produkt till oss på följande sätt:

 

  • Skicka en reklamationsorder till reklamation@sonosverige.se
  • På ordern ska vårt ursprungsordernummer och artikelnummer vara noterat. Bifogad bild där man synligt ser skadan/avvikelsen.
  • Om skadan är en tranportskada som är skickat på vårt avtal, är det viktigt att detta anmäls till oss omgående dock senast inom 5 dagar. Samma information behövs vid anmälan av transportskada.

För mer info ser våra försäljningsvillkor.