Giftfri förskola

Skola och förskola skall vara en trygg och säker plats för alla barn. Vi vill hålla hög standard och uppfylla alla de krav och direktiv som EU och andra myndigheter ställer på material som används i våra produkter. Giftfri Förskola är ett svenskt initiativ startat av naturskyddsföreningen. Initiativet arbetar aktivt med att minimera mängden farliga ämnen på förskolorna i Sverige och idag jobbar 75% av Sveriges kommunala förskolor med Giftfri Förskola.

För att underlätta för kommunerna så har Upphandlingsmyndigheten definierat en kravspecifikation som ställer högre krav på material och ämnen i möbler, leksaker och hobbymaterial*. De möbler i vårt sortiment som är uppmärkta med Giftfri Förskola, är alltså utöver EU-lagstandard ytterligare kontrollerade och godkända enligt Upphandlingsmyndighetens direktiv.

* Hobbymaterial avsedda att användas av barn, samt garn och tyger.