En ljus och grön framtid för Sono

Mikael Lundman är miljö- och kvalitetsansvarig för Sono och arbetar för att förbättra verksamheten inom kvalitet, miljö och socialt ansvar. Det är en bred roll med många uppgifter. Tre typiska arbetsmoment för Mikael är att skicka produkter för kvalitetstester, utvärdera leverantörer och certifera produkter. Vi har ställt några frågor om Sonos framtid till Mikael.

Hur ser hållbarhetsarbetet ut i vardagen?

– Mycket handlar om att utvecklas, att utvärdera sina egna rutiner och processer och samtidigt ställa krav på leverantörerna. Just nu funderar vi över hur våra produkter emballeras, där vi miljömässigt vill emballera så lite som möjligt, samtidigt som produkten såklart ska komma fram hel till kunden. Den typen av vågskålsfrågor är väldigt vanliga i arbetet och där är det viktigt att hitta den perfekta balansen.

Finns det några satsningar och konkreta insatser att peka på?

– Självklart, dels tillverkningen i sig som förbättras, men också arbetet med att certifera våra produkter för bl a Möbelfakta och Svanen. Miljö– och kvalitetsarbeten isoleras ofta till produkt och tillverkning, men vi försöker göra mer. Vi ser över elavtal, utvärderar transporter och nyligen tog vi fram en tjänstebilspolicy för att minska koldioxidutsläpp från våra fordon. Med samma syfte har vi även investerat i egna videokonferensanläggningar på de olika lokalkontoren för att minska antalet resor. Miljösmart och effektivt!

Och hur ser arbetet ut i det långa loppet?

– Även här är det viktigt att tänka större, hållbarhet är mer än miljö, det är också ett socialt ansvarstagande. Vi vill verka på ett sätt som inte förstör för kommande generationer, vår tillverkning ska inte lämna ett negativt avtryck för varken människa eller miljö. Vi strävar efter principen ”Vagga till vagga”, ett cirkulärekonomiskt flöde som går ut på att det som tidigare blev avfall, antingen återförenas med naturen eller blir ny råvara till industrin. Det ställer stora krav och är ett långsiktigt arbete, men vi är igång.

Hur jobbar ni med det sociala ansvaret?

– Det är en jätteviktig del i arbetet. Visst, du kan ta fram miljövänliga produkter, men om de tillverkas under dåliga förhållanden så faller ju allting. Våra produkter ska fram- ställas i en schysst miljö med mänskliga rättigheter som grund. Vi har uppförandekoder som våra leverantörer får ta del av och vi gör revisioner för att se att kraven uppfylls.

Är miljöarbetet ett ständigt ifrågasättande?

– Verkligen, i allt vi gör. Kan vi konstruera och tillverka på ett ännu bättre och mer hållbart sätt? Hur kan vi öka livslängden på våra produkter? Redan idag kan vi byta ut eller lackera om komponenter men vi måste tänka längre än så.

Är det några nya initiativ på gång?

– Vi jobbar vidare med kretsloppstanken och hur vi som företag kan implementera ett återbruk av våra produkter. Vi håller också på att utvärdera nya spännande material, som kan bli en viktig del av oss i framtiden, men det kan vi berätta mer om snart.

Vart ser du Sono i framtiden?

– Vi har kommit långt och överträffar redan många av kraven som finns. Det viktiga är att inte bli nöjd där, utan att vi fortsätter att utmana oss själva. Och det är jag helt övertygad om att vi kommer att göra, framtiden ser både ljus och grön ut!