För dig och vår omvärld

Vi tar hänsyn till säkerhet och miljö och ser till att all tillverkning sker rättvist, ända ner på detaljnivå. Vi jobbar aktivt för att våra produkter ska certifieras enligt Svanen, Möbelfakta och Giftfri Förskola. Vi är trygga i vår historik, men också lyhörda för framtiden och de krav och behov som den för med sig. Tack vare lokal produktion kan vi korta våra transporter från råvara till produkt. Och finnas nära miljöerna de lever i efter leverans.

Vårt miljöarbete präglas av kretsloppstanken; att allt som utvinns ur naturen ska användas uthålligt, återvinnas eller omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete i samverkan med anställda, leverantörer, intressenter och kunder med målsättningen att inte enbart uppfylla de krav som finns utan även överträffa dem.
Läs nedan om våra cerifieringar.

Giftfri förskola

Giftfri Förskola är ett svenskt initiativ startat av Naturskyddsföreningen. Initiativet arbetar aktivt med att minimera mängden farliga ämnen på förskolorna i Sverige och idag jobbar 75 % av Sveriges kommunala förskolor med Giftfri Förskola.

De möbler i vårt sortiment som är uppmärkta med Giftfri Förskola, är alltså utöver EU-lagstandard ytterligare kontrollerade och godkända enligt Upphandlingsmyndighetens direktiv

Läs mer om Giftfri Förskola här

Svanen

Svanenmärkta möbler uppfyller miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast. Det ställs även tuffa krav på kemikalier som används i tillverkningen av möbeln. Svanenmärkta möbler håller hög kvalitet och är testade med avseende på hållbarhet. De tillhör de minst miljöbelastande på marknaden.

www.svanen.se

Möbelfakta

Rättvist ner på detaljnivå

Vi är mönsterelever men vi är inte likformiga. Vi kan modifiera standard och anpassa våra produkter efter individuella behov. Givetvis tar vi hänsyn till säkerhet, miljö och ljud. Vi har koll så att all tillverkning sker rättvist, ända ner på detaljnivå. Vi är trygga i historien men också lyhörda för framtiden och de behov som den för med sig. Tack vare lokal produktion kan vi korta våra transporter från råvara till färdig produkt. Och finnas nära de miljöer vi fortsätter leva i efter leverans. Vi har flertalet formstarka certifieringar.

Möbelfakta är en kravpaketering för möbler som ska vara till hjälp oavsett om du är producent, upphandlare, återförsäljare eller konsument. Kraven bygger på tre delar: kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Miljö och kvalitet

Mikael Lundman arbetar på Sweop, ett bolag som tillhör Frigaard Gruppen, precis som Sono. Sweop hjälper företag i gruppen med logistik, inköp och arbetet inom kvalitet och miljö. Mikael är miljö- och kvalitetsansvarig för Sono.

Vad gör du för Sono?
– Jag arbetar för att förbättra verksamheten inom kvalitet, miljö och socialt ansvar. Uppgifterna är många och det är en bred roll. Tre typiska arbetsmoment är att jag skickar produkter för kvalitetstester, utvärderar leverantörer och certiferar produkter

 

Hur ser hållbarhetsarbetet ut i vardagen?
– Mycket handlar om att utvecklas, att utvärdera sina egna rutiner och processer och samtidigt ställa krav på leverantörerna. Just nu funderar vi över hur våra produkter emballeras, där vi miljömässigt vill emballera så lite som möjligt, samtidigt som produkten såklart ska komma fram hel till kunden. Den typen av vågskålsfrågor är väldigt vanliga i arbetet och där är det viktigt att hitta den perfekta balansen.

 

Hur jobbar ni med det sociala ansvaret?
– Det är en jätteviktig del i arbetet. Visst, du kan ta fram miljövänliga produkter, men om de tillverkas under dåliga förhållanden så faller ju allting. Våra produkter ska framställas i en schysst miljö med mänskliga rättigheter som grund. Vi har uppförandekoder som våra leverantörer får ta del av och vi gör revisioner för att se att kraven uppfylls.